Vår adresse:
Industriveien 6B
2020 Skedsmokorset

Telefon: 64 83 65 30
epost: post@mogk.no

 

PolygrabberSylindrene ligger godt beskyttet...
Sylindrene ligger godt beskyttet...

Klikk på bildene for å se større bilder!

Arden Equipment har i en årrekke vært en av Europas ledende produsenter av fler-fingrede grabber som eksporteres til alle kontinenter
De produseres i to ulike fasonger på fingrene: Man kan velge mellom enten en tradisjonell fasong med relativt flat bunn ( type P ) som i Norge ofte betegnes som ”appelsin-grabb” eller en "rock-utgave" ( type R ), hvor grabben danner en spissere bunn når den er lukket.
Dersom du skal håndtere mye ferdig klippet og smått jernskrot kan P-utgaven være best. Da klemmer armene materialet godt opp mot bunnplaten på senterhuset. Dersom du skal håndtere steinblokker, betongblokker, samt til å plukke og sortere ut skrot fra en haug med blandet materiale i, vil det være bedre med en R-utgave. I senere år er det mest vanlig med R-fasong.
Det lages grabber i 3 kategorier: Lette blikk-konstruksjoner hvor grabbens egenvekt er ekstremt lav; Medium som er enkelt bygde uten utskiftbare foringer etc som er beregnet til bruk kun noen få timer pr. uke (for eks. på lastebilkraner) og robuste HD-utgaver beregnet på tøff innsats på gravemaskiner. For gravemaskin-bruk skal det definitivt være en HD-utgave.

Hydrauliske polygrabber har en hydraulikksylinder til hver finger. Dette betyr at når man klemmer til, så vil fingrene stille seg inn individuelt og altså tilpasse seg formen på det man tar tak i.

Poly-grabber leveres normalt med svivel-oppheng. Den har enten fri rotasjon ( du kan ”leie” grabben rundt så mange runder du vil ) eller den har hydraulisk drevet rotasjon. Begge varianter har naturligvis svivelfunksjon så slangene ikke tvinnes. Begge varianter er sterke til å ta hengende last, men er ikke bygget for å tåle store bøye-moment. Det kan leveres varierende utgaver av opphengs-lenker, også med ulik grad av svingnings-dempning.
Men husk at de må få pendle relativt fritt, - både høyre/venstre og framover/bakover.

Av moderne grabber med individuelt bevegelige fingre fins det to hovedkatergorier: Med nesten stående sylindere, godt skjermet, opp til øvre del av sentrums-stammen. Disse modellene er robuste og med svært god klemme-kraft. Den andre kategorien er mer lavbygde med nesten liggende sylindere som i hovedsak ligger innebygget i hver av fingrene.
Byggehøyden på grabbene blir svært forskjellige, men det gjør også måten de pendler på
( lang pendel sammenliknet med kort pendel ).

På noen modeller av Arden-grabbene er det ”hurtigfeste” på selve ”finger-satsen”. Man kan på kort tid skifte mellom åpne fingre ( uten innsats-blader ) og ulike grader av tette fingre.

Til de mest vanlige anvendelsesområder hører: Avfalls-håndtering, metall-håndtering/gjenvinning, steinblokk-håndtering, lasting/lossing av ”løse masser”.

Alle varianter av polygrabber har det til felles at de egner seg best til masse-håndtering / graving av frie masser. Dersom man skal grave i fast ”jomfruelig” mark, - også fast sjø-bunn, bør man i stedet vurdere en to-skovlet kasse-grabb, eventuelt med på-monterte tenner. Klikk deg i så fall inn på produkt-gruppen Kasse-grabb ( clamshel ).

Du er alltid velkommen til å kontakte Maskin og Konsult AS for ytterligere informasjon.
Vi håper å kunne være en nyttig samtale-partner for deg.

Du er alltid velkommen til å kontakte Maskin og Konsult AS for ytterligere informasjon (bruk skjemaet på "Kontakt oss"-siden!)

Tekniske data: